Novinky

Napíšte svoj email a budete dostávať informácie zo sveta marketingu a naše novinky.

Ako založiť živnosť v roku 2015

Jednou z najčastejších foriem podnikania na Slovensku je živnosť. Ak sa rozhodujete práve nad touto formou podnikania, tento článok bude pre vás určite užitočný. Dočítate sa, ako si založiť živnosť a čo vás čaká ako živnostníka v roku 2015. Potrebné je spraviť nasledujúce kroky:

zalozit-zivnost

 1. Určte si obchodné meno– ako živnostník budete používať svoje meno, poprípade k nemu môžete pridať dodatok ako napríklad Maliar – Jozef Mrkvička.
 2. Určenie predmetu podnikania– podľa toho, v čom chcete podnikať, je potrebné si vybrať živnosti. Poznáme voľné, viazané a remeselné živnosti. Základnými podmienkami pre získanie živnosti je vek 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť.
  1. Remeselné živnosti: pre získanie takejto živnosti musíte mať odbornú spôsobilosť. Odbornú spôsobilosť získate napríklad vyučením v odbore alebo praxou. Medzi tieto živnosti patrí napríklad kamenár. Zoznam nájdete na https://www.firmaren.sk/remeselne-zivnosti-zoznam
  2. Viazané živnosti: pre získanie tejto živnosti je taktiež potrebné preukázanie odbornej spôsobilosti, a to iným spôsobom, ako napríklad stavebný dozor. Zoznam nájdete na https://www.firmaren.sk/viazane-zivnosti-zoznam
  3. Voľné živnosti: všetky ostatné živnosti, kde nepotrebujete preukazovať odbornú spôsobilosť. Ak spĺňate základné podmienky, môžete ich vykonávať. Zoznam nájdete na https://www.firmaren.sk/volne-zivnosti-zoznam
 3. Ohlásenie živnosti na živnostenskom úrade– živnosť ohlásite pomocou formulára na ohlásenie živnosti. Ten je potrebné vyplniť a doručiť na živnostenský úrad, ktorý je v mieste vášho trvalého bydliska. Formulár na ohlásenie živnosti môžete na živnostenský úrad doručiť osobne alebo prostredníctvom pošty. Tlačivá nájdete na http://www.minv.sk/?zivnostenske-podnikanie

Je potrebné pravdivo vyplniť údaje. Pomocou nich si živnostenský úrad stiahne váš výpis z registra trestov, aby overil vašu bezúhonnosť. Keď budete ohlasovať živnosť, môžete taktiež vypísať prihlášku na registráciu daňovníka na daňový úrad. Živnostenský úrad vás tak prihlási na daň z príjmov fyzických osôb.

Ak sa budete potrebovať registrovať pre daň zo závislej činnosti alebo DPH, budete musieť samostatne navštíviť daňový úrad.

Keď už ste na živnostenskom úrade, taktiež vyplňte prihlášku do zdravotnej poisťovne. Je potrebné sa prihlásiť ako samostatne zárobkovo činná osoba. Do 8 dní od ohlásenia živnosti je potrebné ísť do zdravotnej poisťovne a dohodnúť sa na výške mesačných preddavkov. Od 1.1.2015 je minimálny preddavok vo výške 57,68 € mesačne. Ide o 14% z vymeriavacieho základu, ktorý je pre rok 2015 v hodnote 4120 €.

Pri ohlasovaní živnosti je potrebné zaplatiť poplatok buď v hotovosti alebo v podobe kolkov. . Za každú voľnú živnosť zaplatíte 5€, za každú viazanú alebo remeselnú živnosť zaplatíte 15€. Nezabudnite si taktiež občiansky preukaz.

Živnostenský úrad vám vydá osvedčenie s prideleným identifikačným číslom (IČO) do 5 pracovných dní odo dňa ohlásenia živnosti.

 1. Sociálna poisťovňa –prvý rok neplatíte odvody do Sociálnej poisťovne. Povinnosť platiť odvody Vám vzniká až od 1.7. nasledujúceho roka po roku, kedy ste začali podnikať. Výška odvodov závisí od výšky príjmov, ktoré uvádzate v daňovom priznaní. Odvody do Sociálnej poisťovne musíte platiť len vtedy, ak bol váš príjem za predchádzajúci rok väčší ako 12 násobok minimálneho vymeriavacieho základu. Ide o hrubý príjem. Od 1.7.2015 do 30.6.2016 platí príjem 4944 €. Ak ste teda v minulom roku nedosiahli vyšší príjem, nemusíte platiť odvody do Sociálnej poisťovne.
 2. Založenie účtu – po tom, čo získate osvedčenie, si môžete založiť osobitný bankový účet na podnikanie. Nie je to povinnosť, no pre prehľadnosť je užitočný. Dnes už môžete takýto účet získať bez poplatkov. Svoje príjmy si ale taktiež môžete zasielať aj na svoj osobný účet.

Samozrejme v dnešnom modernom svete už veľa vecí si môžete urobiť aj z pohodlia domova, bez potreby chodenia na úrad. Medzi ne patrí aj založenie živnosti. Na Slovensku sa na zakladanie živnosti online špecializuje portál www.firmaren.sk.

Sociálne siete

Linkedin profil

Skype profil

Napíšte mi

Partneri

Spolupracujeme s viacerými partnermi, jednotlivcami a firmami, ktorých prácu máme dlhodobo overenú. Vytvárame spoločne sieť dodávateľov rôznych služieb v oblasti marketing, obchod, koučing, vzdelávanie a školenia, internetový marketing, sociálne siete a ďalšie. Môžeme sa tak špecializovať každý na svoju oblasť práce a pritom efektívne ponúknuť firmám komplexné služby za ústretové ceny.

Pozrite si našu sieť partnerov a zistite viac v časti Referencie.

Referencie

Zlatica M. Stubbs, senior kouč, tréner a konzultant
Silvia podporuje naše združenie žilinských koučov ZAKO pri rozvoji našej marketingovej stratégie, aby sme sa posúvali dopredu. Je naozaj profesionálna, dôveryhodná a spoľahlivá, jej prístup je podporujúci a priateľský, pričom je veľmi trpezlivá. Obdivujem jej nasadenie pre podporu žien podnikateliek v Žilinskom regióne, pre ktoré organizuje pravidelné a inšpirujúce stretnutia a efektívne ich informuje cez newsletter.

Ing. Ilona Valíčková, riaditeľka TV Products, s.r.o.
So Silviou Milovou sme spolupracovali na viacerých marketingových prieskumoch a vždy sme boli spokojní celkovo, so spoluprácou – ktorú môžem odporučiť aj iným firmám.

.ďalšie referencie.

O nás
Vitajte vo svete marketingu, biznisu, vzdelávania a školení, poradenstva. Volám sa Silvia Milová a som autorka projektu Marketing-Mix.sk.  Žijem a pracujem v Žiline, už viac ako 15 rokov sa venujem marketingu, manažmentu, prieskumom trhu.

Som profesionálna lektorka a robím školenia a workshopy v oblasti marketing, biznis a podnikanie, ženy v podnikaní. Som marketing konzultant a poskytujem poradenstvo pre firmy, podnikateľov. Profesionálne sa venujem aj prieskumom trhu a zákazníkov.. Spolupracujem s viacerými profesionálmi na rôznych projektoch…viac o mne.